top of page

 

Teràpia Gestalt

La Teràpia Gestalt, és una teràpia humanista basada en l'encontre entre persones amb la finalitat d'afinar la percepció d'allò que està passant en l'aquí i ara concret.  

 

Afinar la percepció d'allò que penso, sento i faig per tal de responsabilitzar-me de la resposta que dono a les meves necessitats. Escollir, decidir allò que vull, allò que no vull i allò que vull canviar. Prendre consciència d'allò que necessito i com vull respondre a aquesta necessitat.

 

La Teràpia Gestalt, és un acompanyamanent en totes les etapes de la vida,especialment,en moments de canvi, basada en les pròpies potencialitats i destinada a l'empoderament de la persona per transitar el sofriment, la culpa, la vergonya, el malestar i restaurar el benestar personal.

 

La Teràpia Gestalt és un procés de creixement i enriquiment personal.

 

El terapeuta és només l'instrument que ajuda a afinar la percepció i acompanya en el procés de responsabilització i alliberament.

 

Aquesta Teràpia pot ser a nivell individual o en petit grup i és apte per a totes les edats. Quan més petita o jove sigui la persona implica més participació dels pares o adults referents.

bottom of page