top of page

Pedagogia Activa

El servei de pedagogia activa compta amb un equip de professionals formats i especialitzats.
 
Entenent la curiositat com a motor d’aprenentatge, prenem les motivacions i interessos dels infants com a punt de partida per anar avançant en l’adquisició d’habilitats relacionades amb l’activitat escolar.
 
Des d’una visió integral i sistèmica del desenvolupament dels infants, en aquest servei posem èmfasi en el treball d’escriptura, lectura i càlcul: des de la prelectura i preescriptura a la millora en la lectura, comprensió i expressió, fins a tècniques d’estudi. Així mateix, oferim un apropament a les matemàtiques d’una forma vivencial.
 
Proposem, per això, material educatiu que convidi a entendre d’una forma dinàmica aquestes àrees i un acompanyament respectuós en el processos d’aprenentatge de cada infant.
 
Així mateix, a Eskilet fem intervenció amb infants i joves que pateixen algun trastorn de l’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, TANV) i aquells que afecten a l’aprenentatge (TDAH, TEL, retard mental o TGD) i realitzem un acompanyament familiar per comprendre les possibles dificultats derivades.

bottom of page