top of page

Avaluació Psicopedagògica

El servei d'avaluació psicopedagògica compta amb professionals especialitzats en l’avaluació d'aquells trastorns que afecten al comportament i/o a l’aprenentatge durant el procés d’escolarització.

 

Disposam de protocols de detecció per:

  • TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat).

  • Trastorns de l’aprenentatge: Dislèxia, Disortografia, Disgrafia, Discalcúlia.

  • Ansietat i Depressió.

  • Trastorn Negativista Desafiant.

  • Trastorn de l'Espectre Autista.

  • Altes Capacitats Intel·lectuals i Superdotació.

 

El procés d'avaluació consta de tres fases:

  1. Recollida d'informació, amb la col·laboració de la família i els professionals de l’escola.

  2. Administració de proves per a la obtenció dels perfils segons la demanda.

  3. Devolució de l’informe a la família i assessorament inicial.

bottom of page